Skip to main content

Arbeidsongevallen verzekering

De verzekering arbeidsongevallen vergoedt uw personeelsleden bij ongeval op het werk of onderweg van of naar het werk.

Zij dekt de terugbetaling van de medische kosten, de vergoeding bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid en de uitkering van een rente aan de erfgenamen bij overlijden.
Deze verzekering is VERPLICHT en de wet bepaalt de wettelijke dekkingen.

Bovenop de wettelijke verplichte dekkingen, biedt Curalia u 2 gratis uitbreidingen:

  1. Clausule Psychologische bijstand GRATIS bij het basiscontract Curalia 
    In geval van een verzekerd arbeidsongeval dat met fysisch of psychisch geweld is gerelateerd, vergoeden wij de kosten van psychologische bijstand. 

  2. Clausule ‘ProSafe’ GRATIS bij het basiscontract Curalia 
    Deze optie draagt bij tot een betere bescherming van feitelijk samenwonende partners van personeelsleden, medewerkers die opdrachten in het buitenland uitvoeren, thuiswerkers en personeelsleden die deelnemen aan de sportieve, culturele en ontspanningsactiviteiten die het bedrijf (mee)organiseert.

U kunt de verzekering naar wens nog verder uitbreiden.