Skip to main content

5 July 2019

Vanaf 1 juli: afschaffing van de carenzdagen voor zelfstandigen

Goed nieuws voor alle zelfstandigen: vanaf 1 juli wordt de carenztijd voor arbeidsongeschiktheid afgeschaft.

Dat betekent dat zelfstandigen die langer dan een week ziek zijn, nu vanaf de eerste dag ziekte een uitkering kunnen krijgen.

Met deze wijziging wordt de sociale bescherming van zelfstandigen verbeterd en zoveel mogelijk gelijkgesteld met werknemers. Voor 1 juli moesten zelfstandigen immers nog twee weken wachten om een uitkering te ontvangen. Dat is veranderd. Als u langer dan 7 dagen ziek bent, hebt u vanaf de eerste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Voor zelfstandigen die minder dan 7 dagen arbeidsongeschikt zijn, verandert er niks.

Het is wel belangrijk om uw aangifte tijdig te doen. Het medisch getuigschrift van uw dokter moet binnen de 7 dagen bij uw ziekenfonds binnengebracht worden. Bovendien kan de arbeidsongeschiktheid pas erkend worden vanaf de datum waarop het getuigschrift door de arts werd opgesteld. U doet er dus goed aan om zo snel mogelijk naar de dokter te gaan als u ziek bent. Op die manier verliest u geen uitkering.

Meer informatie vindt u op de website van het RIZIV.
 

Gerelateerd nieuws