Skip to main content

17 February 2020

Wat te doen bij stormschade?

Afgelopen weekend veroorzaakte storm Dennis meer schade dan verwacht. Ook zou het kunnen dat volgend weekend storm Francis en Ellen aan de beurt zijn.

Hierbij enkele tips om stormschade te vermijden:

Vermijd dat losstaande objecten zoals trampolines, parasols of tuinmeubelen kunnen wegvliegen en zo schade aanrichten.

 • Sluit deuren en ramen. Vergeet ook niet om uw tuinhuisje goed af te sluiten.

 • Vermijd stormschade die veroorzaakt wordt door bomen die te dicht bij uw woning staan door deze te verwijderen en takken tijdig te snoeien.

 • Probeer uw auto op een overdekte plaats te parkeren. Indien dit niet mogelijk is, kan u uw wagen beschermen met dekens of een oud tapijt. Parkeer uw wagen zeker niet onder een boom.

 • Trek alle stekkers uit het stopcontact om een kortsluiting te vermijden.

 • Ga regelmatig na of uw dak in goede staat is.

 • Zorg er – zeker indien u een plat dak heeft – voor dat het water goed kan weglopen door de afvoer grondig te reinigen. Verwijder ook bladeren, mos en takken.

 • Indien ruimtes zoals een kelder of ondergrondse garage risico lopen op waterschade, kunt u best zoveel mogelijk zaken en meubels naar een veilige en droge plaats verplaatsen. Voorzie eventueel een pomp of zandzakjes.

 • Ga niet met uw wagen de baan op tenzij het absoluut noodzakelijk is. Rij met aangepaste snelheid en let op voor omvallende bomen of elektrische kabels.

 • Blijf steeds geïnformeerd zodat u zich kan evacueren indien de overheden hierom zouden vragen.

Hoewel stormschade soms onvermijdelijk is, kan u dankzij deze tips de schade mogelijk beperken. Wanneer u niet de juiste voorzorgen neemt, kan u bovendien aansprakelijk gesteld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u het heeft nagelaten om een dak dat in slechte staat is tijdig te repareren. Als een dakpan na een felle rukwind op de wagen van uw buurman valt, bent u in dit geval mogelijk aansprakelijk!
Indien u toch schade oploopt als gevolg van een storm:

 • Neem duidelijke foto’s om de schade aan te tonen.

 • Maak een inventaris van de schade en houd beschadigde goederen bij voor het geval een expertise nodig is.

 • Stuur een verklaring naar schade@curalia.be. Vermeld in uw verklaring zeker het tijdstip, de plaats en de oorzaak van uw schade. Voeg eventuele foto’s en een inventaris van de schade in bijlage toe. 

Gerelateerd nieuws