Skip to main content

5 June 2019

Wat loop ik mis als ik vroeger op pensioen ga?

De wettelijke pensioenleeftijd voor zelfstandigen en bedienden bedraagt op dit moment 65 jaar.

Toch gaat lang niet iedereen op die leeftijd op pensioen. Als algemene regel geldt dat wie 45 jaar gewerkt heeft, recht heeft op een volledig pensioen. In realiteit is dit vaak een stukje minder. Toch kan u ook vroeger op pensioen gaan, maar welke financiële gevolgen zijn daaraan verbonden?

Vervroegd pensioen

Alvorens de wettelijke pensioenleeftijd bereikt te hebben, kunt u op vervroegd pensioen gaan, tenminste als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo kunt u in 2019 vanaf uw 63ste op pensioen gaan, indien u een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebt. Financieel heeft dit enkele gevolgen. Per jaar dat u minder werkt, vermindert uw pensioen ongeveer met 1/45ste. Stopt u bijvoorbeeld na 42 jaar met werken, dan vermindert uw pensioen ongeveer met 3/45ste. Vooral voor zelfstandigen is deze vermindering erg aangrijpend, aangezien hun wettelijk pensioen een stuk lager ligt.

Vroeger stoppen met werken

U hoeft de wettelijke pensioenleeftijd of zelf de leeftijdsgrens voor vervroegd pensioen echter niet af te wachten om vroeger te stoppen met werken. Logische keerzijde van de medaille: de financiële nadelen wegen zwaarder door. Naast een lager pensioenbedrag, vervallen ook de voorwaarden voor vervroegd pensioen. Het gevolg? U moet een langere periode zonder inkomsten overbruggen met een pensioen dat niet meer aandikt tot uw 65ste. Daarnaast kunt u ook niet meer verder sparen voor uw aanvullend pensioen en betaalt u meer belastingen op de eindafrekening. Werkt u als bediende op uw 65ste, dan betaalt u slechts belastingen op 80% van het kapitaal van uw aanvullend pensioencontract (RIZIV). Als u op vervroegd pensioen gaat, betaalt u belastingen op 100% van het kapitaal.
Ook als zelfstandige met een VAPZ betaalt u belastingen op slechts 80% van uw aanvullend pensioen als u op uw 65ste nog steeds actief bent. U betaalt weliswaar belastingen op een fictieve rente gelijk aan 5% van uw kapitaal, maar dit voor een periode van 10 jaar. Als u op uw 65ste niet meer actief bent, dan betaalt u belastingen op 100% van dit kapitaal. Als u uw pensioen voor 65 neemt en uw kapitaal dan ook voor 65 krijgt, betaalt u belastingen op een lagere fictieve rente(afhankelijk van uw leeftijd), maar voor een periode van 13 jaar. Besluit: u houdt meer over als u op uw 65ste nog actief bent.

Conclusie

Denk goed na alvorens u beslist om op vervroegd pensioen te gaan of vroeger te stoppen met werken. Natuurlijk is dit in bepaalde gevallen wenselijk, of zelfs onvermijdelijk, maar houd rekening met het kapitaal dat u tot die datum hebt bijeen gespaard om uw levensstandaard te behouden, zeker als u zelfstandig bent. Om uw pensioen zo goed mogelijk op te bouwen, ontwikkelde Curalia ‘Optimum Pensioen’. Dat is een digitale online tool die u assisteert bij pensioenopbouw en wijst op interessante fiscale voordelen. Klik hier om de tool te gebruiken.  

Gerelateerd nieuws