Skip to main content

14 June 2019

Hoe duid ik mijn POZ en VAPZ correct aan op mijn belastingsbrief?

Het jaarlijkse moment waarop u uw Personenbelasting moet invullen is aangebroken en dat betekent dat Curalia u advies verleent om het formulier correct in te vullen.

Door het invoeren van POZ (Pensioen Overeenkomst Voor Zelfstandigen) in 2018 is er een belangrijke wijziging in het formulier (gelijklopend met Tax on Web) met aanslagjaar 2019 dat voor de nodige verwarring kan zorgen. Er werd namelijk een nieuwe code gecreëerd in deel II.

1.    Waar duid ik mijn POZ aan?  
Dit duidt u aan in DEEL 1, vak X bij ‘II. Federaal’ onder de code 1342-2342 “bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen”. Vul hier het bedrag in dat u vorig jaar (voor 31/12/2018) op uw POZ gestort hebt!

belastingsbrief1

2.    Waar duid ik mijn VAPZ aan?
De plaats waar u uw VAPZ aangeeft, hangt af van uw beroepsactiviteit:
a.    Bedrijfsleiders
Hier moet u terecht in DEEL 2, Vak XVII, bij de code 1405/2405 “niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen”. Dit gebeurt op basis van het fiscale attest van uw verzekeraar. Hier is eigenlijk niks veranderd:

belastingen2

b.    Vrije beroepen
Uitoefenaars van vrije beroepen kunnen terecht in DEEL 2, Vak XIX, onder de code 1656/2656 “sociale bijdragen”. Dit gebeurt eveneens op basis van het aangeleverde fiscale attest van de verzekeraar, in dit geval dus Curalia. Hier verandert niks met de vorige jaren.

belastingen3
c.    Handelsactiviteiten
Hier is de code veranderd. Deze bevindt zich nu in DEEL 2, Vak XVIII, code 1632/2632 bij “Sociale bijdragen” (en dus NIET meer onder code 1606-2606). Dit gebeurt op basis van het aangeleverde fiscale attest van uw verzekeraar.

belastingen4

d.    Meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonend partner
Uitoefenaars van vrije beroepen kunnen terecht in DEEL 2, Vak XXI, onder de code 1451/2451 “sociale bijdragen”. Dit gebeurt eveneens op basis van het aangeleverde fiscale attest van de verzekeraar, in dit geval dus Curalia. Hier verandert niks met de vorige jaren.
belastingen5

e.    Loontrekkende zorgverleners
Loontrekkende zorgverleners moeten terecht in DEEL 1, vak IV, code 1257/2257 bij “niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen”. U vult dit in op basis van het aangeleverde attest van uw verzekeraar. Ook hier is niks veranderd met de vorige jaren:

belastingen6
Voor zelfstandige zorgberoepen is VAPZ fiscaal gezien nog steeds de interessantste manier om een pensioenkapitaal op te bouwen.
Klik hier voor meer informatie en om een contract af te sluiten.  Voor zelfstandigen zonder vennootschap is POZ een nieuwe manier om een aanvullend pensioen met fiscaal voordeel op te bouwen.

Gerelateerd nieuws