Skip to main content

Sociale Voordelen RIZIV

Iedere arts aanvaardt stilzwijgend de regels van het akkoord artsen-ziekenfondsen (Medicomut Akkoord). Met dit akkoord gaat de arts een verbintenis aan tot het respecteren van de RIZIV-richtlijnen over o.m.: nomenclatuur, honoraria en administratieve procedures.

In ruil voor het respecteren van de RIZIV-richtlijnen ontvangt elke arts een jaarlijkse uitkering variërend van €2.330,95 tot €4.941,34 (2019). Deze bijdrage wordt gebruikt om het aanvullend pensioen mee op te bouwen en moet ervoor zorgen dat een arts zijn levensstandaard kan behouden wanneer hij op pensioen gaat. 

Wat zijn de voorwaarden om voor deze premie in aanmerking te komen:

1.       Het akkoord artsen-ziekenfondsen niet weigeren voor een volledig jaar

2.     De activiteitendrempel bereiken, uitgedrukt als het bedrag dat door het RIZIV wordt vergoed voor uw voordelen, van toepassing op uw specialiteit. Deze activiteitendrempel is gebaseerd op uw activiteit tijdens het “X-2” jaar, dat wil zeggen jaar 2017 voor de voordelen van 2019. Huisartsen en specialisten in opleiding genieten sociale voordelen voor de duur van hun opleiding. De activiteitendrempel wordt niet toegepast tijdens de eerste 5 jaar activiteit na hun specialisatie.

3.     Elk jaar moet een aanvraag ingediend worden voor 30 juni, maar dit jaar is vanwege vertraging bij het verzenden van informatie naar het RIZIV de datum uitgesteld tot 31 augustus. Curalia heeft u op het juiste moment het gele aanvraagformulier toegestuurd. Als u dit niet kunt vinden, kunt u het hier downloaden. Vul voor- en achterkant, onderteken het en stuur hem terug. We vullen de gegevens van uw contract (deel III) in en sturen het formulier naar het RIZIV.

Het akkoord regelt met andere woorden de relaties tussen dokters, patiënten en mutualiteiten.
Aanvaardt u het akkoord niet, dan bent u als arts vrij dit geheel of gedeeltelijk te verwerpen.

Indien u (gedeeltelijk) geconventioneerd bent, dan heeft u recht op een RIZIV-tussenkomst.

Uw sociale voordelen RIZIV toevertrouwen aan Curalia
Door jarenlange expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Wij sturen jaarlijks een aanvraagformulier toe naar iedereen die aanspraak maakt op een uitkering van het RIZIV. Onze taak zit er slechts op wanneer we het formulier ingevuld terug in ons bezit hebben. Met de RIZIV-bijdrage kunt u pensioenkapitaal opbouwen.