Skip to main content

RIZIV-statuut

Elke geconventioneerde kinesitherapeut die werkt in het kader van de conventie en waarvan de prestaties niet terugbetaald worden in het kader van een forfait. Het RIZIV keert jaarlijks een bijdrage uit aan geconventioneerde kinesitherapeuten om hun pensioenkapitaal op te bouwen.

Op deze regel werd een uitzondering voorzien voor kinesitherapeuten die in medische huizen werken. Als hun individuele prestaties geregistreerd worden, hebben ook zij recht op een RIZIV-tussenkomst. Uw statuut (zelfstandige, bediende of meehelpende echtgenoot) speelt hierbij geen rol.

  1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een bepaald jaar (X), moet u dat hele jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie bij de toekenning van zijn eerste RIZIV-nummer (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden). 

  2. Elk jaar moet u vóór 31 maart (jaar X+1) een aanvraag indienen voor de prestaties van het jaar X. Curalia zal u dit aanvraagformulier tijdig bezorgen en neemt de volledige administratie op zich. 

  3. Sinds 2015, dient men tijdens jaar X minstens 1.500 M-prestaties of prestaties met een totale som van 36 000 M-waarden uit te oefenen om recht te hebben op een basis tussenkomst. Twee andere niveaus (boven 2.300 en 3.000 prestaties) geven recht op een hogere tussenkomst.

Uw RIZIV-statuut toevertrouwen aan Curalia
Door jarenlange expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Wij sturen jaarlijks een aanvraagformulier naar iedereen die aanspraak maakt op een uitkering van het RIZIV. Onze taak zit er slechts op wanneer we het ingevulde formulier terug in ons bezit hebben. Met de RIZIV-bijdrage kunt u pensioenkapitaal opbouwen.