Skip to main content

Ons verhaal

Toen het RIZIV-statuut (ook wel de RIZIV sociale voordelen genoemd) werd ingevoerd, besloten de beroepsverenigingen van apothekers om een verzekeringsmaatschappij op te richten in de vorm van een onderlinge verzekeringsvereniging (OVV).
Het doel: ervoor zorgen dat de leden van de vereniging over het hoogst mogelijke aanvullend pensioenkapitaal beschikken.
Ondanks talrijke evoluties, blijft onze filosofie 50 jaar later hetzelfde.

Hoe zijn we geëvolueerd? 

  • Curalia heeft leden uit alle medische en paramedische sectoren: artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, maar ook apothekersassistenten, podologen, psychologen, enz.

  • Curalia biedt nu alle vormen van pensioenvoorziening in de tweede en derde pijler aan en zorgt ervoor dat haar leden optimaal gebruik maken van de bestaande fiscale voordelen om hun pensioenkapitaal op te bouwen.

  • Op verzoek van de leden heeft Curalia haar activiteit uitgebreid met verzekeringen: beroepsaansprakelijkheid, auto, brand, enzovoort. 

Het doel is om zorgverleners een verzekering aan te bieden die aangepast is aan hun professionele situatie. Dit alles tegen een aantrekkelijk tarief voor onze leden.

Vergeet vooral niet: « Bij ons bent u thuis ».

gebouw