Skip to main content

Ons verhaal

Toen het RIZIV-statuut (ook wel de RIZIV sociale voordelen genoemd) werd ingevoerd, besloten de beroepsverenigingen van apothekers om een verzekeringsmaatschappij op te richten in de vorm van een onderlinge verzekeringsvereniging (OVV).
Het doel: ervoor te zorgen dat de leden van de vereniging over het hoogst mogelijke aanvullend pensioenkapitaal beschikken.
50 jaar later blijft onze filosofie hetzelfde.

In welke opzichten zijn we geëvolueerd? 

  • Curalia heeft leden uit alle medische en paramedische sectoren: artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, maar ook apothekersassistenten, podologen, psychologen, enz.

  • Curalia biedt nu alle vormen van pensioenvoorziening in de tweede en derde pijler aan en zorgt ervoor dat haar leden optimaal gebruik maken van de bestaande fiscale voordelen om hun pensioenkapitaal op te bouwen.

  • Op verzoek van de leden heeft Curalia haar activiteit uitgebreid met verzekeringen: beroepsaansprakelijkheid, auto, brand, .... 

Het doel is om zorgverleners een verzekering aan te bieden die aangepast is aan hun specifieke professionele situatie met garanties die hun werkelijke activiteit dekken. Dit alles tegen een aantrekkelijk tarief onze leden.

En vergeet niet: « Bij ons bent u thuis ».